Projekti eesmärk on Keila lauluväljaku projekti elluviimisel kasutada looduspõhiseid

jätkusuutlikke lahendusi ning aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja

kliimamuutuse mõjuga kohanemisele kohalikul tasandil. Lahendused on

integreeritud projekti varajases staadiumis- vihmavee kogumine ning selle

puhastamine ja ringlussevõtt, ekstensiivsete ja intensiivsete rohekatuste kasutamine,

vett läbilaskvate pinnakattematerjalide kasutamine kuumasaarte vältimiseks jne.