Keila lauluväljaku projektist

Keila lauluväljaku ideekavandi autor ja projekteerija on molumba osaühing. Projektis on terviklikuks lahenduseks kombineeritud vett läbilaskvad pinnad, rohekatused hoonetel, sademevee kogumine ja suunamine ringlusesse tarbeveena (lauluväljaku tualettides, kastmiseks) ning mitmekesine haljastus: erinevad rohustud, sealhulgas valge ristiku alad ja 1-2 korda aastas niidetavad niidualad ning niiskeid tingimusi taluvate taimedega sademevee immutamise ala ehk vihmapeenar.
Lisaks on Keila uuel lauluväljakul plaanis kasutada ka muid säästlikke lahendusi, nagu näiteks bambuspingid ja päikeseenergial töötavad väikevormid. Tähelepanu pööratakse ka teavitusele ja haridusele: lauluväljakule on kavandatud infostendid, väliõppeklass, „linnalapse sahver“ (marjataimede, viljapuude ja söödavate taimede kasvatamiseks/tutvustamiseks) ning erinevaid lõhna-, ravim- ja ilutaimi sisaldav „meelteaed“. Lauluväljak saab olema mitmekülgsete kasutusvõimalustega, sinna on muuhulgas planeeritud skatepark, laste mänguväljak ja talvel ka liuväli. Tutvu lähemalt projekti seletuskirjaga SIIN.

Projekti nimetus: Looduslähedased lahendused Keila lauluväljakulProjekti number: 2014-2021.1.06.22-0099
Projekti kestus: oktoober 2022 – aprill 2024
Projekti maksumus: 713 917 €, millest Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuse summa on 515 805 €
Rakendusüksus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
Meede “2014-2021.1.6 Climate Change Mitigation and Adaptation”

Projekti nimi: „Keila Lauluväljaku kaasajastamine”
Projekti number: RE.2.01.22-0607 
Toetusmeede: “Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede”
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 24.08.2022 ja lõppkuupäev 23.08.2024.
Toetuse maksimaalne suurus 737 464.- eurot 

UUDISED