Lauluväljak sai ilmajaama

Keila Lauluväljaku kirdenurgas, otse staadioni kõrval on väliõppe klass, aga lisaks suurepärasele võimalusele vabas õhus teadmisi omandada või soovi korral mõnd väiksemat salongikontserti pidada, on klassiruumi juures ilmajaam. Ilmaandmeid kogub seal kompaktne ilmavaatlusseade Vantage Pro2.

Lauluväljaku ilmajaam kogub ja jagab ilma kohta esmaseid andmeid: tuule kiirus ja suund, õhutemperatuur, tunnetuslik õhutemperatuur, õhurõhk ja loomulikult sademed. Lisaks mitmesuguseid indekseid. Sademete puhul saab seade hakkama küll vihma mõõtmisega, kuid lumi jääb mõõtmata. Seega tasuks kelgu kasutamise võimalus järele uurida teistest kanalitest.

Seadme tehniliste võimaluste kohta saab huvi korral uudishimu rahuldada videotutvustusest.

Lauluväljaku ilmajaam on õppeotstarbeline ja pigem loodusharidusliku eesmärgiga, kuid teisalt annab võimaluse enne kontserdile minekut lauluväljaku oludele pilk peale heita. Kas on ehk vaja valida tuule- või vihmakindlam riietus, et loodusjõud kontserdi nautimist ei segaks.

Ilmajaama mõõtmisandmeid saab järgida reaalajas ja võrrelda mõningate varasemate parameetritega siit:
Keila Lauluväljaku ilmajaam